2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Subjects
  COMPTABILITAT SECTORIAL
   Assessment
  Description Weight
 
Other comments and second call