2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  COMPTABILITAT SECTORIAL
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques S'ha de realitzar un exercici informatitzat de tot el cicle comtpable conjuntament a les aportacions a la WIKIcompta 40% de la qualificació final
Proves pràctiques S'han de realitzar de 4 a 6 proves pràctiques proposades a classe. 60% de la qualificació final
Altres

La no realització de l'avaluació continuada suposa realitzar l'examen final en una prova única

100 % de la qualificació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es realitzarà una prova única de tot el contingut de l'assignatura amb la qualificació del 100%