2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Subjects
  SECTORIAL ACCOUNTING
   Assessment
  Description Weight
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms S'ha de realitzar un exercici informatitzat de tot el cicle comtpable conjuntament a les aportacions a la WIKIcompta 40% de la qualificació final
Practical tests S'han de realitzar de 4 a 6 proves pràctiques proposades a classe. 60% de la qualificació final
Others

La no realització de l'avaluació continuada suposa realitzar l'examen final en una prova única

100 % de la qualificació
 
Other comments and second call

Es realitzarà una prova única de tot el contingut de l'assignatura amb la qualificació del 100%