2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  COMPTABILITAT SECTORIAL
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS/16051001

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT/16051003
COMPTABILITAT FINANCERA I DE SOCIETATS/16051004