2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  XARXES DE COMPUTADORS II
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) XARXES DE COMPUTADORS II Codi 17012005
Ensenyament
Enginyeria Informàtica (1997)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
BANÚS ALSINA, JOSEP MARIA
Adreça electrònica josepm.banus@urv.cat
Professors/es
BANÚS ALSINA, JOSEP MARIA
Web
Descripció general Un primer objectiu de l'assignatura és comprendre i practicar les tècniques d’encaminament en entorns TCP/IP. El segon objectiu és familiaritzar-nos amb les tecnologies més avançades del mercat (Frame Relay, ATM, XDSI, ISA, etc). Finalment, es preten introduir l'alumne als problemes de comunicació associats a la fabricació automatitzada.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent