2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ENGINYERIA DEL SOFTWARE II
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ENGINYERIA DEL SOFTWARE II Codi 17012007
Ensenyament
Enginyeria Informàtica (1997)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
ARENAS MORENO, ALEJANDRO
Adreça electrònica alexandre.arenas@urv.cat
sergio.gomez@urv.cat
Professors/es
ARENAS MORENO, ALEJANDRO
GÓMEZ JIMÉNEZ, SERGIO
Web http://moodle.urv.cat/
Descripció general En els sistemes de temps real és crític que els programes siguin fiables i responguin en temps real als canvis en el seu entorn. En aquesta assignatura es revisa la problemàtica dels sistemes de temps real i es proporcionen les eines per a la seva correcta programació.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent