2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ENGINYERIA DEL SOFTWARE III
DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) ENGINYERIA DEL SOFTWARE III Codi 17012010
Ensenyament
Enginyeria Informàtica (1997)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Troncal Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
SANCHEZ ARTIGAS, MARC
Adreça electrònica marc.sanchez@urv.cat
ruben.mondejar@urv.cat
Professors/es
SANCHEZ ARTIGAS, MARC
MONDÉJAR ANDREU, RUBEN
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general L'objectiu d'aquesta assignatura és presentar els conceptes bàsics dels Sistemes Distribuïts així com els fonaments per al disseny i implementació d'aplicacions en aquests entorns.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent