2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ENGINYERIA DEL SOFTWARE III
DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) ENGINYERIA DEL SOFTWARE III Codi 17012010
Ensenyament
Enginyeria Informàtica (1997)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Troncal Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
GARCÍA LÓPEZ, PEDRO ANTONIO
Adreça electrònica pedro.garcia@urv.cat
marc.sanchez@urv.cat
Professors/es
GARCÍA LÓPEZ, PEDRO ANTONIO
SANCHEZ ARTIGAS, MARC
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general L'objectiu d'aquesta assignatura és presentar els conceptes bàsics dels Sistemes Distribuïts així com els fonaments per al disseny i implementació d'aplicacions en aquests entorns.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura s’ha de cursar com a tutoria. Però, per facilitar la seva superació, l’estudiant podrà assistir a classe de l’assignatura Arquitectures de Sistemes Distribuïts (17665107) del nou Màster d’Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent