2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  COMPILADORS I
DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) COMPILADORS I Codi 17012011
Ensenyament
Enginyeria Informàtica (1997)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Troncal Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
GÓMEZ JIMÉNEZ, SERGIO
Adreça electrònica jordi.pujol@urv.cat
sergio.gomez@urv.cat
Professors/es
PUJOL AHULLÓ, JORDI
GÓMEZ JIMÉNEZ, SERGIO
Web http://moodle.urv.net/moodle/course/view.php?id=7034
Descripció general L'objectiu docent de l'assignatura és doble. Per una banda, pretén que l'alumne adquireixi una formació básica en les tècniques de definició i d'implementació dels llenguatges de programació imperatius i, per una altra, que aquest sigui capaç d'aplicar-los al disseny, implementació i validació de sistemes de traducció de llenguatges concrets.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura s’ha de cursar com a tutoria. Però, per facilitar la seva superació, l’estudiant podrà assistir a classe de l’assignatura Compiladors (17234127) del Grau d’Enginyeria Informàtica
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent