2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  DISSENY D'INTERFÍCIES GRÀFIQUES
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DISSENY D'INTERFÍCIES GRÀFIQUES Codi 17012102
Ensenyament
Enginyeria Informàtica (1997)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Obligatòria Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
CAMPDERRICH FALGUERAS, BENET
Adreça electrònica benet.campderrich@urv.cat
heliodoro.tejedor@urv.cat
Professors/es
CAMPDERRICH FALGUERAS, BENET
TEJEDOR NAVARRO, HELIODORO
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Conèixer els aspectes psicològics i ergonòmics bàsics del disseny d’interfícies d’usuari. Exposar l’anàlisi de tasques i el disseny i avaluació de les interfícies gràfiques des d’un punt de vista pràctic. Introduir eines de programació d’interfícies en diferents entorns. Aplicar els conceptes teòrics a alguns treballs pràctics.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent