2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  SISTEMES INFORMÀTICS EN TEMPS REAL
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) SISTEMES INFORMÀTICS EN TEMPS REAL Codi 17012103
Ensenyament
Enginyeria Informàtica (1997)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Obligatòria Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
MONCUSÍ MERCADÉ, MARIA DELS ÀNGELS
Adreça electrònica angels.moncusi@urv.cat
Professors/es
MONCUSÍ MERCADÉ, MARIA DELS ÀNGELS
Web
Descripció general Identificació de la problemàtica existent en el desenvolupament d'aplicacions de temps real crític sobre sistemes tipus Unix. Estudi de les eines de programació de sistemes de temps real definides a l'estàndard POSIX. Aplicació pràctica dels conceptes teòrics mitjançant implementació d'aplicacions de temps real crític utilitzant Real-Time Linux, QNX i C.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent