2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  CONTROL AUTOMÀTIC II
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) CONTROL AUTOMÀTIC II Codi 17012104
Ensenyament
Enginyeria Informàtica (1997)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Obligatòria Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
EL AROUDI ., ABDELALI
Adreça electrònica abdelali.elaroudi@urv.cat
Professors/es
EL AROUDI ., ABDELALI
Web
Descripció general Estudi dels fonaments de la teoria de control. Aplicació al modelat, anàlisi, identificació i regulació de sistemes físics de temps discret.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent