2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  SIMULACIÓ
DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) SIMULACIÓ Codi 17012106
Ensenyament
Enginyeria Informàtica (1997)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 6 3 Obligatòria Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
FERRÉ BERGADÀ, MARIA
Adreça electrònica carlos.garciag@urv.cat
maria.ferre@urv.cat
ruben.mondejar@urv.cat
Professors/es
GARCÍA GÓMEZ, CARLOS
FERRÉ BERGADÀ, MARIA
MONDÉJAR ANDREU, RUBEN
Web http://moodle.urv.net
Descripció general En aquest curs es pretén que l'alumne conegui els fonaments teòrics de la modelització i simulació discreta per ordinador i l'algorísmica lligada a la representació gràfica de diferents tipus d'informació.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent