2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  SIMULACIÓ
DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) SIMULACIÓ Codi 17012106
Ensenyament
Enginyeria Informàtica (1997)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 6 3 Obligatòria Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
FERRÉ BERGADÀ, MARIA
Adreça electrònica jordi.duch@urv.cat
maria.ferre@urv.cat
Professors/es
DUCH GAVALDÀ, JORDI
FERRÉ BERGADÀ, MARIA
Web http://moodle.urv.net
Descripció general En aquest curs es pretén que l'alumne conegui els fonaments de la representació gràfica de diferents tipus d'informació.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura s’ha de cursar com a tutoria. Però, per facilitar la seva superació, l’estudiant podrà assistir a classe de l’assignatura Sistemes de Visualització i Interacció (17665104) del nou Màster d’Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent