2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN INTERNET/INTRANET
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN INTERNET/INTRANET Codi 17012201
Ensenyament
Enginyeria Informàtica (1997)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
DUCH GAVALDÀ, JORDI
Adreça electrònica jordi.duch@urv.cat
heliodoro.tejedor@urv.cat
Professors/es
DUCH GAVALDÀ, JORDI
TEJEDOR NAVARRO, HELIODORO
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Dotar als alumnes de conceptes i coneixements bàsics necessaris per al disseny i implementació d’aplicacions basades en les eines i protocols usats a INTERNET. Aspectes avançats de la Programació Orientada a Objectes emprant el Llenguatge JAVA.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent