2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  CRIPTOLOGIA
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) CRIPTOLOGIA Codi 17012204
Ensenyament
Enginyeria Informàtica (1997)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
DOMINGO FERRER, JOSEP
Adreça electrònica josep.domingo@urv.cat
agusti.solanas@urv.cat
Professors/es
DOMINGO FERRER, JOSEP
SOLANAS GÓMEZ, AGUSTÍ
Web http://crises-deim.urv.cat/criptologia/
Descripció general Aprendre els fonaments del xifratge de dades i familiaritzar-se amb els principals algo-rismes de clau secreta i de clau pública. Obtenir una visió àmplia de les diferents apli-cacions de la Criptografia i estudiar els protocols utilitzats en cada cas. Adquirir nocions bàsiques de criptoanàlisi i del maneig de software criptogràfic.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent