2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS Codi 17022008
Ensenyament
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
CANTÓ NAVARRO, ENRIQUE FERNANDO
Adreça electrònica enrique.canto@urv.cat
Professors/es
CANTÓ NAVARRO, ENRIQUE FERNANDO
Web http://www.etse.urv.es/~ecanto/kique/SED.htm
Descripció general - Introduir les metodologies de disseny digital modernes, basades en llenguatges de descripció de hardware (HDL). - Disseny, implementació i test de sistemes digitals aplicats al control industrial basats amb dispositius programables i amb microcontroladors
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent