2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ELECTRÒNICA A L´AUTOMÒBIL
   Competències
Codi  
A1 Aplicar coneixements de matemàtiques, ciència i enginyeria.
A5 Utilitzar les tècniques, habilitats i eines de l'enginyeria moderna necessàries per la pràctica en l'enginyeria electrònica i automàtica.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llèngua pròpia.