2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ELECTRÒNICA A L´AUTOMÒBIL
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer l’electrònica de l’automòbil des d’una perspectiva de sistema A5
Conèixer els principals subsistemes de control de l'automòbil A5
Conèixer els sistemes de distribució de potència i senyals elèctrics A5
Conèixer els principals elements de sensat a l'automòbil A5
Elaborar un treball sobre aspectes de l'electrònica a l'automòbil i fer una presentació pública. A1
A5
B4
C5