2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ELECTRÒNICA A L´AUTOMÒBIL
   Fonts d'informació
Bàsica Denton, T., Automobile electrical and electronic systems, SAE International, 1995
Jurgen, R.K., Automotive electronics handbook, Mc Graw-Hill, 1999
Westbrook, M.H., Turner, H.D., Automotive Sensors, Institute of Physics Publishing, 1994
Ribbens, W.B., Understanding Automotive Electronics, Butterworth-Heinemann, 1998
Professors de l'assignatura, web de l'assignatura, URV, 2005

Complementària