2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ELECTRÒNICA A L´AUTOMÒBIL
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
INSTRUMENTACIÓ INDUSTRIAL/17022102

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
SISTEMES DE PERCEPCIÓ/17022003

 
Altres comentaris
Es recomana haver cursat prèviament: -ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA (ETIEI) -INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA (ETIEI) -SISTEMES ELECTRÒNICS AMB MICROCONTROLADOR (ETIEI) S'avaluen l'assistència a classe i a les visites programades