2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  OPTOELECTRÒNICA
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) OPTOELECTRÒNICA Codi 17022217
Ensenyament
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
MARSAL GARVI, LUIS FRANCISCO
Adreça electrònica lluis.marsal@urv.cat
josep.ferre@urv.cat
Professors/es
MARSAL GARVI, LUIS FRANCISCO
FERRÉ BORRULL, JOSÉ
Web
Descripció general Dispositius transductors electro-òptics: emissors i receptors. Fibres òptiques: Fonaments i aplicacions. Sistemes senzills de comunicació amb fibra òptica
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent