2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ENGINYERIA D'EQUIPS ELECTRÒNICS
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ENGINYERIA D'EQUIPS ELECTRÒNICS Codi 17091207
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
CID PASTOR, ANGEL
Adreça electrònica roger.cabre@urv.cat
angel.cid@urv.cat
Professors/es
CABRÉ RODON, ROGER
CID PASTOR, ANGEL
Web http://deeea.urv.cat/DEEEA/eee/
Descripció general Comprensió dels conceptes fonamentals del disseny industrial electrònic. Anàlisi de la incidència d'alguns condicionants mecànics, ergonòmics, tèrmics i elèctrics sobre els equips electrònics. Coneixement de components, accessoris i mètodes de fabricació orientats a la qualitat del producte final. <br> Capacitar-se per a dissenyar productes electrònics que responguin a les necessitats especificades.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent