2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Subjects
  FUNDAMENTALS OF CHEMICAL ENGINEERING
IDENTIFYING DATA 2009_10
Subject (*) FUNDAMENTALS OF CHEMICAL ENGINEERING Code 20021017
Study programme
Cycle 1st
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 3 3 Troncal First First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
FOLCH MANZANARES, ROGER
E-mail roger.folch@urv.cat
carlos.pozo@urv.cat
Lecturers
FOLCH MANZANARES, ROGER
POZO FERNÁNDEZ, CARLOS
Web
Relevant information Els objectius de l’assignatura son els d’establir una visió general del que és l’Enginyeria Química i el processos de fabricació de productes químics, per que serveixen i quins són els seus components principals i les interconnexions entre aquests. Es plantejaran les bases de la formulació dels balanços de matèria i energia i s’estableixen les relacions entre les equacions plantejades i les derivades de les propietats físico-químiques i termodinàmiques dels compostos que intervenen. D’altre banda es fomentarà el treball en equip i el mètode cooperatiu d’autoaprenentatge així com es facilitarà la planificació, distribució i realització de tasques per tal de donar resposta a un problema obert en un temps determinat i la presentació de resultats en forma escrita i la defensa publica de la feina realitzada.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.