2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Establir les bases de l’enginyeria química i donar un coneixement bàsic dels processos i càlculs usats en aquesta matèria. A1
A2
A13
A14
A15
B2
B3
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B14
B15
B16
C1
C2
C3
C5
Fomentar la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les propietats i característiques dels productes i processos així con l’ús de diverses sistemes d’unitats i les seves equivalències. A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
C1
C2
C3
C5
Plantejar, estudiar i resoldre les aplicacions del balanços de matèria i energia. A1
A2
A3
A5
A10
A11
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B19
C1
C2
C3
C5
Descriure les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les relacionen. A1
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B19
C1
C2
C3
C4
C5
Descriure els processos en estat no estacionari i les equacions que el descriuen. Resoldre les equacions de forma analítica i/o numèrica. A1
A5
A9
A10
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B19
C1
C2
C3
C5
Fomentar l’autoaprenentatge individual dels alumnes dels conceptes involucrats i motivar la seva cooperació treballant en equip per resoldre un problema obert de predisseny d’una planta de producció. A1
A2
A3
A4
A5
A8
A15
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B17
B18
B19
C1
C2
C3
C5
Cercar informació addicional i complementària a la bibliografia recomanada i en la resta de fons bibliogràfics. B1
B2
B4
B6
B8
B9
B10
B11
B14
B15
B16
B17
C1
C2
C3
C5