2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
   Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Avantprojecte
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada
Descripció
Atendre al alumnes de forma individual per tal d'orientar-los en l'adquisició de coneixemnts tecnics i competencies socials. Les consultes normalmentes fan en visites concertades en horari d'atenció en el despatx del professor.