2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
QUÍMICA INDUSTRIAL/20021009
LABORATORI D'ENGINYERIA QUÍMICA/20021014
DISSENY DE REACTORS QUÍMICS/20021015
PROJECTE FI DE CARRERA I/20021024
ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA/20021106
ENGINYERIA TÈRMICA/20021107
PROJECTE FI DE CARRERA II/20021109
LABORATORI D'OPERACIONS UNITÀRIES/20021201
SIMULACIÓ D'OPERACIONS UNITÀRIES/20021234
OPERACIONS BÀSIQUES DE SEPARACIÓ/20021236

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA/20021002
CÀLCUL/20021004
ÀLGEBRA/20021005
PRINCIPIS DE FÍSICA/20021006
FONAMENTS DE QUÍMICA/20021020
TERMOELECTROQUÍMICA/20021021

 
Altres comentaris
Es recomana estar simultàniament matriculat en les demés assignatures del primer curs.