2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  QUÍMICA ORGÀNICA
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) QUÍMICA ORGÀNICA Codi 20021022
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Química Analítica i Química Orgànica
Coordinador/a
REINA LOZANO, JOSÉ ANTONIO
Adreça electrònica joseantonio.reina@urv.cat
Professors/es
REINA LOZANO, JOSÉ ANTONIO
Web http://www.moodle.urv.net
Descripció general Presentació de la nomenclatura, característiques, propietats, estructura i reactivitat dels principals compostos orgànics, fent un èmfasi especial a les aplicacions de la Química Orgànica als processos industrials.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent