2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ DE VIATGES
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ORGANITZACIÓ DE VIATGES Codi 21011216
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
VÁZQUEZ LÓPEZ, TERESA
Adreça electrònica teresa.vazquez@urv.cat
Professors/es
VÁZQUEZ LÓPEZ, TERESA
Web
Descripció general 1. L’assignatura d’Organització de Viatges, s’emmarca dins l’àmbit del coneixement específic de les empreses de intermediació turística amb les seves característiques i peculiaritats pròpies, que evolucionen d’una manera ràpida gràcies als sistemes globals de distribució (GDS) i les TICs. 2. Aquesta assignatura optativa està dins els estudis de Turisme, i es pot cursar a partir de segon curs de carrera.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent