2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17071012 COMPUTADORS Primer
Troncal 9
17071109 ECONOMIA Primer
Obligatòria 6
17071013 ECONOMIA D'EMPRESA Segon
Troncal 4.5
17071110 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I Segon
Obligatòria 6
17071014 ÀLGEBRA LINEAL Anual
Troncal 12
17071101 ANÀLISI MATEMÀTICA Anual
Obligatòria 12
17071001 PROGRAMACIÓ I Anual
Troncal 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17071004 ESTADÍSTICA I Primer
Troncal 6
17071103 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II Primer
Obligatòria 4.5
17071005 INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES Primer
Troncal 4.5
17071003 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS Primer
Troncal 6
17071102 LLENGUATGES, GRAMÀTIQUES I AUTÒMATES Primer
Obligatòria 4.5
17071002 PROGRAMACIÓ II Primer
Troncal 6
17071104 BASES DE DADES Segon
Obligatòria 6
17071008 ESTADÍSTICA II Segon
Troncal 4.5
17071006 ESTRUCTURA DE DADES Segon
Troncal 7.5
17071007 MATEMÀTICA DISCRETA Segon
Troncal 6
17071105 SISTEMES OPERATIUS Segon
Obligatòria 4.5
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17071009 COMPTABILITAT FINANCERA Primer
Troncal 4.5
17071106 LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ Primer
Obligatòria 6
17071010 GESTIÓ D'EMPRESA Segon
Troncal 6
17071107 GESTIÓ DE LA INFORMÀTICA Segon
Obligatòria 4.5
17071011 ENGINYERIA DEL SOFTWARE Anual
Troncal 12
17071108 PROJECTE FI DE CARRERA Anual
Obligatòria 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17071202 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Primer
Optativa 6
17071203 PROGRAMACIÓ CONCURRENT Primer
Optativa 6
17071218 ANGLÈS TÈCNIC I Segon
Optativa 4.5
17071201 GEOMETRIA COMPUTACIONAL Segon
Optativa 4.5
17071204 GRÀFICS PER COMPUTADORS Segon
Optativa 6
17071206 PROJECTES INFORMÀTICS Segon
Optativa 4.5
17071205 SISTEMES OBERTS Segon
Optativa 6