2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Pràctiques externes

L’objectiu de les pràctiques externes es permetre als alumnes obtenir una experiència pràctica dels continguts teòrics assolits a la titulació. Les pràctiques poden tenir caràcter currícular  que són les que tenen reconeixement en crèdits o extracurriculars que són les que es fan sense que l’alumne n’obtingui cap tipus de crèdit.

En la següent pàgina web trobareu més informació sobre els requisits, el tipus de crèdits segon l’ensenyament, la durada, les condicions i el procediment per portar a terme les pràctiques:

http://www.etse.urv.cat/pagsWeb/cat/InfSobre/practiques-empresa.php