2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17071109 ECONOMIA First
Obligatòria 6
17071012 COMPUTADORS First
Troncal 9
17071013 ECONOMIA D´EMPRESA Second
Troncal 4.5
17071110 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I Second
Obligatòria 6
17071101 ANÀLISI MATEMÀTICA Annual
Obligatòria 12
17071014 ÀLGEBRA LINEAL Annual
Troncal 12
17071001 PROGRAMACIÓ I Annual
Troncal 12
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17071103 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II First
Obligatòria 4.5
17071005 INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES First
Troncal 4.5
17071004 ESTADÍSTICA I First
Troncal 6
17071002 PROGRAMACIÓ II First
Troncal 6
17071102 LLENGUATGES GRAMÀTIQUES I AUTÒMATES First
Obligatòria 4.5
17071003 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS First
Troncal 6
17071008 ESTADÍSTICA II Second
Troncal 4.5
17071105 SISTEMES OPERATIUS Second
Obligatòria 4.5
17071007 MATEMÀTICA DISCRETA Second
Troncal 6
17071104 BASES DE DADES Second
Obligatòria 6
17071006 ESTRUCTURA DE DADES Second
Troncal 7.5
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17071106 LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ First
Obligatòria 6
17071009 COMPTABILITAT FINANCERA First
Troncal 4.5
17071010 GESTIÓ D´EMPRESA Second
Troncal 6
17071107 GESTIÓ DE LA INFORMÀTICA Second
Obligatòria 4.5
17071108 PROJECTE FI DE CARRERA Annual
Obligatòria 9
17071011 ENGINYERIA DEL SOFTWARE Annual
Troncal 12
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
17071202 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL First
Optativa 6
17071201 GEOMETRIA COMPUTACIONAL First
Optativa 4.5
17071203 PROGRAMACIÓ CONCURRENT First
Optativa 6
17071206 PROJECTES INFORMÀTICS First
Optativa 4.5
17071205 SISTEMES OBERTS Second
Optativa 6
17071204 GRÀFICS PER COMPUTADORS Second
Optativa 6
17071218 ANGLÈS TÈCNIC I Second
Optativa 4.5