2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures

Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17071004 ESTADÍSTICA I Primer
Troncal 6
17071003 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS Primer
Troncal 6
17071002 PROGRAMACIÓ II Primer
Troncal 6
17071008 ESTADÍSTICA II Segon
Troncal 4.5
17071007 MATEMÀTICA DISCRETA Segon
Troncal 6
17071105 SISTEMES OPERATIUS Segon
Obligatòria 4.5
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17071009 COMPTABILITAT FINANCERA Primer
Troncal 4.5
17071106 LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ Primer
Obligatòria 6
17071010 GESTIÓ D'EMPRESA Segon
Troncal 6
17071107 GESTIÓ DE LA INFORMÀTICA Segon
Obligatòria 4.5
17071011 ENGINYERIA DEL SOFTWARE Anual
Troncal 12
17071108 PROJECTE FI DE CARRERA Anual
Obligatòria 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17071204 GRÀFICS PER COMPUTADORS Primer
Optativa 6
17071202 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Primer
Optativa 6
17071203 PROGRAMACIÓ CONCURRENT Primer
Optativa 6
17071206 PROJECTES INFORMÀTICS Primer
Optativa 4.5
17071205 SISTEMES OBERTS Primer
Optativa 6
17071218 ANGLÈS TÈCNIC I Segon
Optativa 4.5
17071201 GEOMETRIA COMPUTACIONAL Segon
Optativa 4.5