2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures

Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17071106 LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17071108 PROJECTE FI DE CARRERA AN
Obligatòria 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17071204 GRÀFICS PER COMPUTADORS 1Q
Optativa 6
17071202 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 1Q
Optativa 6
17071203 PROGRAMACIÓ CONCURRENT 1Q
Optativa 6
17071206 PROJECTES INFORMÀTICS 1Q
Optativa 4.5
17071218 ANGLÈS TÈCNIC I 2Q
Optativa 4.5
17071201 GEOMETRIA COMPUTACIONAL 2Q
Optativa 4.5