2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17081010 COMPUTADORS Primer
Troncal 9
17081009 INTRODUCCIÓ AL CIRCUITS ELÈCTRÒNICS Primer
Troncal 7.5
17081011 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I Segon
Troncal 6
17081111 SISTEMES DIGITALS Segon
Obligatòria 7.5
17081012 ÀLGEBRA LINEAL Anual
Troncal 12
17081112 ANÀLISI MATEMÀTICA Anual
Obligatòria 12
17081013 PROGRAMACIÓ I Anual
Troncal 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17081005 ESTADÍSTICA I Primer
Troncal 6
17081103 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II Primer
Obligatòria 4.5
17081003 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS Primer
Troncal 6
17081004 LLENGUATGES, GRAMÀTIQUES I AUTÒMATES Primer
Troncal 4.5
17081104 PROGRAMACIÓ II Primer
Obligatòria 6
17081105 SISTEMES AMB MICROPROCESSADORS Primer
Obligatòria 4.5
17081107 ESTADÍSTICA II Segon
Obligatòria 4.5
17081007 ESTRUCTURA DE DADES Segon
Troncal 7.5
17081008 MATEMÀTICA DISCRETA Segon
Troncal 6
17081006 MODELS ABSTRACTES DE CÀLCUL Segon
Troncal 4.5
17081101 SISTEMES I SENYALS Segon
Obligatòria 4.5
17081106 SISTEMES OPERATIUS Segon
Obligatòria 4.5
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17081108 ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS Primer
Obligatòria 4.5
17081002 INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES Primer
Troncal 4.5
17081102 PERIFÈRICS Primer
Obligatòria 4.5
17081001 XARXES DE COMPUTADORS Primer
Troncal 6
17081110 BASES DE DADES Segon
Obligatòria 6
17081109 PROJECTE DE FI DE CARRERA Anual
Obligatòria 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17081204 INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA Primer
Optativa 4.5
17081215 PROGRAMACIÓ CONCURRENT Primer
Optativa 6
17081208 ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COMPUTADORS Segon
Optativa 6
17081201 ANGLÈS TÈCNIC I Segon
Optativa 4.5
17081210 ARQUITECTURA DE COMPUTADORS Segon
Optativa 4.5
17081206 GEOMETRIA COMPUTACIONAL Segon
Optativa 4.5
17081209 MICROCOMPUTADORS Segon
Optativa 4.5
17081216 PROJECTES INFORMÀTICS Segon
Optativa 4.5
17081205 TRACTAMENT D'IMATGES Segon
Optativa 4.5