2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17081007 ESTRUCTURA DE DADES Segon
Troncal 7.5
17081008 MATEMÀTICA DISCRETA Segon
Troncal 6
17081101 SISTEMES I SENYALS Segon
Obligatòria 4.5
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17081108 ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS Primer
Obligatòria 4.5
17081002 INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES Primer
Troncal 4.5
17081102 PERIFÈRICS Primer
Obligatòria 4.5
17081001 XARXES DE COMPUTADORS Primer
Troncal 6
17081110 BASES DE DADES Segon
Obligatòria 6
17081109 PROJECTE DE FI DE CARRERA Anual
Obligatòria 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17081210 ARQUITECTURA DE COMPUTADORS Primer
Optativa 4.5
17081204 INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA Primer
Optativa 4.5
17081215 PROGRAMACIÓ CONCURRENT Primer
Optativa 6
17081216 PROJECTES INFORMÀTICS Primer
Optativa 4.5
17081208 ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COMPUTADORS Segon
Optativa 6
17081201 ANGLÈS TÈCNIC I Segon
Optativa 4.5
17081205 TRACTAMENT D'IMATGES Segon
Optativa 4.5