2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engeineering
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (98)
 Accés a segon cicle

Podeu consultar aquesta informació i d'altres a la següent pàgina web:

http://www.urv.net/estudis/1er_i_2n_cicle/es_etinformsis.html