2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
 Salidas Profesionales

Típicament els enginyers tècnics en Informàtica de Sistemes són responsables del disseny, realització, manteniment i gestió d'infrastructures de hardware, sistemes operatius i connexions entre ordinadors (xarxes) combinant productes del mercat; és sobre aquestes infrastructures que funciona el software de gestió abans esmentat. Aquesta feina la fan generalment com a empleats de les mateixes empreses o entitats usuàries, almenys quan es tracta de manteniment i gestió; però també la poden fer en qualitat d'empleats d'empreses de serveis d'Informàtica, principalment les de disseny i realització.

Com a feines que són pròpies de les dues enginyeries indistintament es poden esmentar l'ensenyament relatiu a l'ús de productes d'Informàtica (professional, més que de consum) i la de tècnic comercial: venda de software i hardware a empreses i entitats.