2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17081009 INTRODUCCIÓ AL CIRCUITS ELÈCTRÒNICS First
Troncal 7.5
17081010 COMPUTADORS First
Troncal 9
17081111 SISTEMES DIGITALS Second
Obligatòria 7.5
17081011 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I Second
Troncal 6
17081112 ANÀLISI MATEMÀTICA Annual
Obligatòria 12
17081012 ÀLGEBRA LINEAL Annual
Troncal 12
17081013 PROGRAMACIÓ I Annual
Troncal 12
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17081105 SISTEMES AMB MICROPROCESSADORS First
Obligatòria 4.5
17081103 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II First
Obligatòria 4.5
17081005 ESTADÍSTICA I First
Troncal 6
17081104 PROGRAMACIÓ II First
Obligatòria 6
17081004 LLENGUATGES, GRAMÀTIQUES I AUTÒMATES First
Troncal 4.5
17081003 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS First
Troncal 6
17081101 SISTEMES I SENYALS Second
Obligatòria 4.5
17081006 MODELS ABSTRACTES DE CÀLCUL Second
Troncal 4.5
17081107 ESTADÍSTICA II Second
Obligatòria 4.5
17081106 SISTEMES OPERATIUS Second
Obligatòria 4.5
17081008 MATEMÀTICA DISCRETA Second
Troncal 6
17081007 ESTRUCTURA DE DADES Second
Troncal 7.5
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17081001 XARXES DE COMPUTADORS First
Troncal 6
17081108 ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS First
Obligatòria 4.5
17081102 PERIFÈRICS First
Obligatòria 4.5
17081002 INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES First
Troncal 4.5
17081110 BASES DE DADES Second
Obligatòria 6
17081109 PROJECTE FI DE CARRERA Annual
Obligatòria 9
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
17081204 INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA First
Optativa 4.5
17081215 PROGRAMACIÓ CONCURRENT First
Optativa 6
17081216 PROJECTES INFORMÀTICS First
Optativa 4.5
17081207 SISTEMES INFORMÀTICS INDUSTRIALS Second
Optativa 4.5
17081210 ARQUITECTURA DE COMPUTADORS Second
Optativa 4.5
17081205 TRACTAMENT D´IMATGES Second
Optativa 4.5
17081209 MICROCOMPUTADORS Second
Optativa 4.5
17081208 ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COMPUTADORS Second
Optativa 6
17081201 ANGLÈS TÈCNIC I Second
Optativa 4.5
17081206 GEOMETRIA COMPUTACIONAL Second
Optativa 4.5