2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (1998)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17081010 COMPUTADORS Primer
Troncal 9
17081009 INTRODUCCIÓ AL CIRCUITS ELÈCTRÒNICS Primer
Troncal 7.5
17081011 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS I Segon
Troncal 6
17081111 SISTEMES DIGITALS Segon
Obligatòria 7.5
17081012 ÀLGEBRA LINEAL Anual
Troncal 12
17081112 ANÀLISI MATEMÀTICA Anual
Obligatòria 12
17081013 PROGRAMACIÓ I Anual
Troncal 12
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17081005 ESTADÍSTICA I Primer
Troncal 6
17081103 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II Primer
Obligatòria 4.5
17081003 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES OPERATIUS Primer
Troncal 6
17081004 LLENGUATGES, GRAMÀTIQUES I AUTÒMATES Primer
Troncal 4.5
17081104 PROGRAMACIÓ II Primer
Obligatòria 6
17081105 SISTEMES AMB MICROPROCESSADORS Primer
Obligatòria 4.5
17081107 ESTADÍSTICA II Segon
Obligatòria 4.5
17081007 ESTRUCTURA DE DADES Segon
Troncal 7.5
17081008 MATEMÀTICA DISCRETA Segon
Troncal 6
17081006 MODELS ABSTRACTES DE CÀLCUL Segon
Troncal 4.5
17081101 SISTEMES I SENYALS Segon
Obligatòria 4.5
17081106 SISTEMES OPERATIUS Segon
Obligatòria 4.5
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17081108 ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS Primer
Obligatòria 4.5
17081002 INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES Primer
Troncal 4.5
17081102 PERIFÈRICS Primer
Obligatòria 4.5
17081001 XARXES DE COMPUTADORS Primer
Troncal 6
17081110 BASES DE DADES Segon
Obligatòria 6
17081109 PROJECTE FI DE CARRERA Anual
Obligatòria 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17081204 INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA Primer
Optativa 4.5
17081215 PROGRAMACIÓ CONCURRENT Primer
Optativa 6
17081216 PROJECTES INFORMÀTICS Primer
Optativa 4.5
17081208 ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COMPUTADORS Segon
Optativa 6
17081201 ANGLÈS TÈCNIC I Segon
Optativa 4.5
17081210 ARQUITECTURA DE COMPUTADORS Segon
Optativa 4.5
17081206 GEOMETRIA COMPUTACIONAL Segon
Optativa 4.5
17081209 MICROCOMPUTADORS Segon
Optativa 4.5
17081205 TRACTAMENT D'IMATGES Segon
Optativa 4.5