2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17091002 ÀLGEBRA Primer
Troncal 4.5
17091003 CÀLCUL Primer
Troncal 9
17091014 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR Primer
Troncal 6
17091001 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA Primer
Troncal 9
17091103 TEORIA DE CIRCUITS I Primer
Obligatòria 4.5
17091005 FONAMENTS D'INFORMÀTICA Segon
Troncal 6
17091104 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DIGITALS Segon
Obligatòria 6
17091102 LABORATORI DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I TEORIA DE CIRCUITS Segon
Obligatòria 4.5
17091004 MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA Segon
Troncal 6
17091016 TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I Segon
Troncal 4.5
17091018 TEORIA DE CIRCUITS II Segon
Troncal 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17091008 ELECTRÒNICA ANALÒGICA Primer
Troncal 7.5
17091010 ELECTRÒNICA DIGITAL I Primer
Troncal 7.5
17091105 INFORMÀTICA INDUSTRIAL I Primer
Obligatòria 4.5
17091101 MÀQUINES ELÈCTRIQUES Primer
Obligatòria 6
17091015 SISTEMES MECÀNICS Primer
Troncal 6
17091007 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL Segon
Troncal 9
17091106 ELECTRÒNICA DIGITAL II Segon
Obligatòria 6
17091013 REGULACIÓ AUTOMÀTICA Segon
Troncal 9
17091017 TECNOLOGIA ELECTRÒNICA II Segon
Troncal 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17091006 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ Primer
Troncal 6
17091009 ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA Primer
Troncal 7.5
17091011 INFORMÀTICA INDUSTRIAL II Primer
Troncal 9
17091012 INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA Primer
Troncal 9
17091019 OFICINA TÈCNICA Segon
Troncal 6
17091020 PROJECTE DE FI DE CARRERA Anual
Troncal 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
17091211 DISSENY DE CIRCUITS ELECTRÒNICS EN SUPORT PCB Primer
Optativa 4.5
17091212 INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA Primer
Optativa 4.5
17091209 INTRODUCCIÓ A LA TRANSMISSIÓ DE DADES Primer
Optativa 6
17091202 ANGLÈS Segon
Optativa 6
17091207 ENGINYERIA D'EQUIPS ELECTRÒNICS Segon
Optativa 6
17091213 GESTIÓ D'EMPRESES Segon
Optativa 4.5
17091201 MÈTODES NUMÉRICS Segon
Optativa 4.5
17091203 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA I Segon
Optativa 6
17091210 SISTEMES ELECTRÒNICS AMB MICROCONTROLADOR Segon
Optativa 4.5
17091206 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ PROFESSIONAL Segon
Optativa 4.5
17091204 PRÀCTIQUES EN LA INDÚSTRIA II Anual
Optativa 9
17091205 PRÀCTIQUES EN LA INDUSTRIA III Anual
Optativa 12