2006_07
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
castellano 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)
 Perfil


IDENTITAT PROFESSIONAL

L'Enginyer/a  Tècnic/a Industrial amb Especialitat en Electrònica Industrial ha de ser un titulat que desenvolupi principalment la seva tasca profesional en la indústria. Ha de ser capaç de detectar problemes i proposar les solucions adients. Els seus coneixements li han de permetre desenvolupar el hardware i el software necessari per a controlar i automatitzar sistemes productius. També ha de poder aplicar aquests sistemes en indústries de qualsevol mena en les que intervinguin processos susceptibles de ser automatitzats.

FUNCIONS I TASQUES

Dissenyar i projectar equips electrònics. Dissenyar i projectar sistemes d'instrumentació i control de processos industrials. Serveis comercials en empreses del sector electrònic. Manteniment i control en indústries. Assessorament tècnic.