2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17091002 ÀLGEBRA First
Troncal 4.5
17091103 TEORIA DE CIRCUITS I First
Obligatòria 4.5
17091003 CÀLCUL First
Troncal 9
17091001 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA First
Troncal 9
17091014 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR First
Troncal 6
17091018 TEORIA DE CIRCUITS II Second
Troncal 6
17091104 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DIGITALS Second
Obligatòria 6
17091016 TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I Second
Troncal 4.5
17091005 FONAMENTS D'INFORMÀTICA Second
Troncal 6
17091102 LABORATORI DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I TEORIA DE CIRCUITS Second
Obligatòria 4.5
17091004 MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA Second
Troncal 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17091008 ELECTRÒNICA ANALÒGICA First
Troncal 7.5
17091015 SISTEMES MECÀNICS First
Troncal 6
17091010 ELECTRÒNICA DIGITAL I First
Troncal 7.5
17091101 MÀQUINES ELÈCTRIQUES First
Obligatòria 6
17091105 INFORMÀTICA INDUSTRIAL I First
Obligatòria 4.5
17091007 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL Second
Troncal 9
17091017 TECNOLOGIA ELECTRÒNICA II Second
Troncal 6
17091106 ELECTRÒNICA DIGITAL II Second
Obligatòria 6
17091013 REGULACIÓ AUTOMÀTICA Second
Troncal 9
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
17091009 ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA First
Troncal 7.5
17091006 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ First
Troncal 6
17091012 INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA First
Troncal 9
17091011 INFORMÀTICA INDUSTRIAL II First
Troncal 9
17091019 OFICINA TÈCNICA Second
Troncal 6
17091020 PROJECTE FI DE CARRERA Annual
Troncal 12
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
17091209 INTRODUCCIÓ A LA TRANSMISSIÓ DE DADES First
Optativa 6
17091211 DISSENY DE CIRCUITS ELECTRÒNICS EN SUPORT PCB First
Optativa 4.5
17091212 INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA First
Optativa 4.5
17091203 PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA I Second
Optativa 6
17091206 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ PROFESSIONAL Second
Optativa 4.5
17091202 ANGLÈS Second
Optativa 6
17091213 GESTIÓ D'EMPRESES Second
Optativa 4.5
17091201 MÈTODES NUMÉRICS Second
Optativa 4.5
17091210 SISTEMES ELECTRÒNICS AMB MICROCONTROLADOR Second
Optativa 4.5
17091208 DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS Second
Optativa 4.5
17091207 ENGINYERIA D'EQUIPS ELECTRÒNICS Second
Optativa 6
17091204 PRÀCTIQUES A LA INDÚSTRIA II Annual
Optativa 9
17091205 PRÀCTIQUES A LA INDUSTRIA III Annual
Optativa 12