2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial (2002)
 Crèdits lliures

CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17081108 ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS Primer
Obligatòria 4.5
19031101 ALIMENTS I NUTRICIÓ Primer
Obligatòria 4.5
16051001 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Primer
Troncal 6
12102201 ANTROPOLOGIA Primer
Optativa 6
12102008 ANTROPOLOGIA POLÍTICA Primer
Troncal 6
12092222 AVALUACIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS Primer
Optativa 6
278481 BASES METODOLÒGIQUES PER PROMOCIONAR LA SALUT A LA COMUNITAT Primer
4.5
17101006 CENTRALS ELÈCTRIQUES I Primer
Troncal 6
17012210 COMERÇ ELECTRÒNIC Primer
Optativa 6
17071009 COMPTABILITAT FINANCERA Primer
Troncal 4.5
17101104 CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Primer
Obligatòria 7.5
12122211 CORRECCIÓ I GESTIÓ DE TEXTOS CATALANS Primer
Optativa 6
278284 CREACIÓ D'EMPRESES Primer
Segon
3
12092115 DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL Primer
Obligatòria 6
17012102 DISSENY D'INTERFÍCIES GRÀFIQUES Primer
Obligatòria 4.5
21011220 DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS Primer
Optativa 6
16051011 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL Primer
Troncal 6
12082015 EL MÓN ACTUAL I Primer
Troncal 6
278596 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT Primer
Segon
4.5
12122221 FOLKLORE NARRATIU CATALÀ Primer
Optativa 6
17022204 FRANCÈS I Primer
Optativa 6
12091203 GEOGRAFIA D'EUROPA III. LA UNIÓ EUROPEA Primer
Optativa 6
12091202 GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I Primer
Optativa 6
12091110 GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT Primer
Obligatòria 6
12092216 GEOGRAFIA SOCIAL Primer
Optativa 6
17012211 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT Primer
Optativa 6
21011217 GUIA I CREACIÓ D'ITINERARIS Primer
Optativa 6
12082020 HISTÒRIA D'AMÈRICA I Primer
Troncal 6
12102005 HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Primer
Troncal 6
12082241 HISTÒRIA DE ROMA Primer
Optativa 6
12083223 HISTÒRIA ECONÒMICA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL Primer
Optativa 6
17101012 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I Primer
Troncal 4.5
17071202 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Primer
Optativa 6
17071005 INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES Primer
Troncal 4.5
11091205 INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L'AULA Primer
Optativa 4.5
12122230 LITERATURA CATALANA ACTUAL Primer
Optativa 6
12121117 LITERATURA LLATINA Primer
Obligatòria 6
12131106 LLENGUA FRANCESA II Primer
Obligatòria 6
17071106 LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ Primer
Obligatòria 6
17101212 MANTENIMENT INDUSTRIAL Primer
Optativa 4.5
21011014 MÀRQUETING TURÍSTIC Primer
Troncal 6
12121208 MITOLOGIA CLÀSSICA Primer
Optativa 6
17022217 OPTOELECTRÒNICA Primer
Optativa 6
12082019 PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA. EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA Primer
Troncal 6
17081102 PERIFÈRICS Primer
Obligatòria 4.5
12092217 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA Primer
Optativa 6
17071203 PROGRAMACIÓ CONCURRENT Primer
Optativa 6
11161007 PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Primer
Troncal 6
17012106 SIMULACIÓ Primer
Obligatòria 9
16051008 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL Primer
Troncal 6
17111204 TELEFONIA MÒBIL Primer
Optativa 4.5
12082022 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I Primer
Troncal 6
21011203 TURISME, ECONOMIA I MEDI AMBIENT Primer
Optativa 6
17081001 XARXES DE COMPUTADORS Primer
Troncal 6
17101210 AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES Segon
Optativa 4.5
278480 APLICACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT Segon
4.5
12082234 ARQUITECTURA GREGA I ROMANA Segon
Optativa 6
12073221 ART I RELIGIÓ Segon
Optativa 6
17101007 CENTRALS ELÈCTRIQUES II Segon
Troncal 6
12091206 CLIMATOLOGIA ANALÍTICA Segon
Optativa 6
17101204 COGENERACIÓ Segon
Optativa 4.5
17012204 CRIPTOLOGIA Segon
Optativa 6
12122225 CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA Segon
Optativa 6
17012201 DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN INTERNET/INTRANET Segon
Optativa 6
12092117 DESENVOLUPAMENT RURAL Segon
Obligatòria 6
16051203 DRET DE SOCIETATS Segon
Optativa 6
12122223 EDICIÓ FILOLÒGICA DE TEXTOS CATALANS Segon
Optativa 6
17022205 ELECTRÒNICA A L'AUTOMÒBIL Segon
Optativa 4.5
11161225 EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS Segon
Optativa 6
17071006 ESTRUCTURA DE DADES Segon
Troncal 7.5
12092214 GEOGRAFIA DE LA PERCEPCIÓ Segon
Optativa 6
12091010 GEOGRAFIA D`EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Segon
Troncal 6
12092114 GEOGRAFIA FÍSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC Segon
Obligatòria 6
17071201 GEOMETRIA COMPUTACIONAL Segon
Optativa 4.5
17071010 GESTIÓ D'EMPRESA Segon
Troncal 6
21011205 GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ Segon
Optativa 6
17071107 GESTIÓ DE LA INFORMÀTICA Segon
Obligatòria 4.5
21011214 GESTIÓ DE LA QUALITAT TURÍSTICA Segon
Optativa 6
17071204 GRÀFICS PER COMPUTADORS Segon
Optativa 6
12091205 HIDROGEOGRAFIA Segon
Optativa 6
12082021 HISTÒRIA D'AMÈRICA II Segon
Troncal 6
12082263 HISTÒRIA DEL FRANQUISME Segon
Optativa 6
12083218 HISTÒRIA DEL PENSAMENT POLÍTIC I SOCIAL MODERN I CONTEMPORANI Segon
Optativa 6
11141039 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA II (FRANCÈS) Segon
Troncal 4.5
17101013 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES II Segon
Troncal 4.5
11091019 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA DEFICIÈNCIA MENTAL Segon
Troncal 4.5
11091206 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Segon
Optativa 4.5
12082250 LES DONES A L`EDAT MITJANA Segon
Optativa 6
12122227 LITERATURA CATALANA I GÈNERE Segon
Optativa 6
11141041 LITERATURA ESTRANGERA (FRANCÈS) Segon
Troncal 4.5
11111104 MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL Segon
Obligatòria 6
21011209 NOVES FORMES DE TURISME Segon
Optativa 6
11091013 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
11091011 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR Segon
Troncal 4.5
12121118 PENSAMENT CLÀSSIC I CULTURA OCCIDENTAL Segon
Obligatòria 6
21011006 PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS Segon
Troncal 6
17071206 PROJECTES INFORMÀTICS Segon
Optativa 4.5
17012212 SEGURETAT I HACKING EN XARXES DE COMPUTADORS Segon
Optativa 6
12102216 SEXE, GÈNERE I AMOR Segon
Optativa 6
17071205 SISTEMES OBERTS Segon
Optativa 6
12082023 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II Segon
Troncal 6
12132119 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ Segon
Obligatòria 6
11161108 TEORIES I SISTEMES CONTEMPORANIS EN PSICOLOGIA Segon
Obligatòria 4.5
17111201 TRANSMISSIÓ DE MULTIMÈDIA Segon
Optativa 4.5
17071011 ENGINYERIA DEL SOFTWARE Anual
Troncal 12
12141014 LLATÍ Anual
Troncal 12
175171202 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT Únic anual
Optativa 4.5
145202208 MODELS ANIMALS APLICATS A L'ESTUDI PSICOPATOLÓGIC I DE LES FUNCIONS COGNITIVES Únic anual
Optativa 4
145202104 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
115012109 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 20
145202203 VULNERABILITAT GENÈTICA, SUSCEPTIBILITAT I DIFERENCIES INDIVIDUALS A SUBSTÀNCIES NEUROACTIVES Únic anual
Optativa 4
 
 ASSIGNATURES INTERCAMPUS (+info)