2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA Codi 17101001
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 4.5 4.5 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Coordinador/a
MARCOS HERNÁNDEZ, MARIA ROSA
Adreça electrònica rosa.marcos@urv.cat
mariajose.simon@urv.cat
Professors/es
MARCOS HERNÁNDEZ, MARIA ROSA
SIMÓN OLMOS, MARÍA JOSÉ
Web http://moodle.urv.net
Informació rellevant Assolir els coneixements bàsics de Física per poder ser aplicats desprès a les assignatures de Sistemes Mecànics, Màquines Elèctriques, Teoria de Circuits i Tecnologia Electrònica.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.
Aquest és l’últim curs que s’imparteix docència en aquesta assignatura. Consulteu l’aula i l’horari específic. El present pla d’estudis s’extingeix com a conseqüència de la implantació dels estudis de grau.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent