2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  CENTRALS ELÈCTRIQUES I
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) CENTRALS ELÈCTRIQUES I Codi 17101006
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Coordinador/a
PALAO JIMENEZ, IGNACIO
Adreça electrònica ignacio.palao@urv.cat
Professors/es
PALAO JIMENEZ, IGNACIO
Web
Informació rellevant Estos estudios están básicamente dirigidos a aquellos técnicos que con conocimientos de electricidad, puedan desarrollar su actividad profesional en el mundo de la explotación y/o mantenimiento de la Centrales Hidroeléctricas.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent