2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I Codi 17101010
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 4.5 4.5 Troncal Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
CRUZ PÉREZ, JOAQUIN
Adreça electrònica joaquin.cruz@urv.cat
Professors/es
CRUZ PÉREZ, JOAQUIN
Web
Informació rellevant Coneixement de l’electrònica bàsica, tant l’analògica com la digital.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent