2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  FONAMENTS D'INFORMÀTICA
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) FONAMENTS D'INFORMÀTICA Codi 17101011
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
SANTACRUZ MUÑOZ, JOSÉ LUIS
Adreça electrònica joseluis.santacruz@urv.cat
Professors/es
SANTACRUZ MUÑOZ, JOSÉ LUIS
Web http://www.etse.urv.es/EngElec/assig/ii/
Informació rellevant Aconseguir una visió general del món de la informàtica. Estudiar el disseny d’algorismes. Codificar aquests algorismes utilitzant un llenguatge imperatiu. Aprofundir en la sintaxi i ús dels elements del llenguatge. Utilitzar el disseny descendent com a mètode de resolució de problemes.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.
Aquest és l’últim curs que s’imparteix docència en aquesta assignatura. Consulteu l’aula i l’horari específic. El present pla d’estudis s’extingeix com a conseqüència de la implantació dels estudis de grau.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent