2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I Codi 17101012
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Troncal Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
AGUILÀ AGUILÀ, JUAN
Adreça electrònica 0
Professors/es
AGUILÀ AGUILÀ, JUAN
Web
Informació rellevant Conèixer el sistema elèctric i les seves normatives específiques d’Alta i Baixa Tensió. Aprendre a fer previsions de càrregues i a millorar el factor de potència. Conèixer els relés de protecció. Conèixer l’aparellatge elèctric.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent