2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
 Assignatures
  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES II
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES II Codi 17101013
Ensenyament
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Troncal Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
VALLVERDU GENE, DAVID
Adreça electrònica 0
Professors/es
VALLVERDU GENE, DAVID
Web
Informació rellevant Calcular els corrents de curtcircuit, esforços electrodinàmics i tèrmics que es produeixen en una xarxa elèctrica. Conèixer les causes de les sobretensions i les proteccions corresponents. Saber ajustar els relés de protecció pel seu esglaonament correcte. Conèixer l’aparellatge d’Alta Tensió.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent